+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.ulita.org v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., kterým se  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o řístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.ulita.org.

Stav souladu

Tato webová je plně v souladu se  Zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

 Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 11. 2019

Podnět k nápravě

 Každý může učinit vůči DDM Ulita Broumov podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný.

Požadavky k nápravě: ulita@ulita.org

Zodpovědná osoba: Bc. Miroslav Frömmel – ředitel