+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Kdo jsme?

Centrum volného času!

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle §111 Zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon. Jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení.

DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Základní údaje o nás:

Právní forma: Příspěvková organizace
Hlavní budova: Komenského 245, 550 01 Broumov
Budova Klub ROK: Třída Masarykova 249, 550 01 Broumov
Skatepark: Pionýrská 333, 550 01 Broumov
Sportovní hřiště: Komenského (naproti ZŠ Masarykova)
Identifikační číslo organizace: 00857785
Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel – ředitel
Kontakty: www.ulita.org, ulita@ulita.org, tel. 491 521 381
IZO: 102 730 113
IZO ředitelství: 600 094 235

 

Jaké je naše poslání?

Zájmové vzdělávání!

 Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových a vzdělávacích aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému  trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. 

 

Pro koho tu jsme?

Pro všechny!

Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. 

Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší cílení aktivit  a přehlednost dělíme do těchto základních kategorií: 

  • děti v dětské skupině (1 – 3 roky) 
  • děti mateřských škol (3 – 6 let) 
  • děti základních škol (6 – 15 let) 
  • mládež (15 – 18 let) 
  • mladí dospělí (do 26 let) 
  • dospělí (starší dospělí, senioři) 
  • rodiče s dětmi  

Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. 

Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.