+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Předmětem zakázky „Rekonstrukce bývalé vodárny, Broumov“ je nově zbudovaná polytechnická učebna v objektu bývalé vodárny, který není v současnosti využíván. Stavebními úpravami bude v objektu vybudována nová stropní konstrukce, která rozdělí prostor na dvě samostatná podlaží. Do obvodových stěn budou zasazena nová okna a nový vstup. Bude zhotovena nová střešní krytina a nová fasáda. Objekt bude napojen pomocí nově navržených přípojek na rozvody elektřiny, vody a kanalizace. V objektu bude nové základní vnitřní vybavení. K objektu bude zbudována nová přístupová plocha.

Akce je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, projektu Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí v DDM Ulita Broumov – přírodní vědy a technické a řemeslné obory – modernizace výukových prostor, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004561.

Zhotovitelem zakázky je ELMON spol. s.r.o., IČ: 47452161, třída Masarykova 277, 550 01 Broumov