+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Rozvoj dětí, žáků a pedagogů v DDM Ulita Broumov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010775) je spolufinancován Evropskou unií


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na personální podporu školského zařízení, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny, zájmové kluby, odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání a kariérové poradenství.

  • datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 1. 2021
  • celková dotace projektu až 1.620 tis. Kč.