+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Rozvoj DDM Ulita Broumov (CZ.02.02.XX/00/22_002/0003355) je spolufinancován Evropskou unií


Cíl projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

– datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2022
– datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 9. 2025
– celková dotace projektu až 1.484.775 Kč