+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává statutární orgán Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod tento řád.