+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Projekt je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Broumovsko +

Účelem dotace je vytvořit odpovídající zázemí pro děti v době školních prázdnin, které pokryje celou pracovní dobu rodičů a zlepší tak podmínky cílové skupiny pro výkon povolání prostřednictvím realizace příměstského tábora s cílem pomoci sladit rodinný a pracovní život osobám z cílových skupin na území MAS Broumovsko+, z. s., a zlepšit jejich situaci na trhu práce.

  • datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2020
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2022
  • celková dotace projektu 1 631 662,50 Kč
    • z toho z Evropského sociálního fondu 1 386 913,12 Kč
    • z toho státní rozpočet 244 749,38 Kč