+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Dětská skupina při DDM Ulita registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015881

Projekt je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Broumovsko +
S cílem umožnit rodičům dětí od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky uplatnění na trhu práce.

  • datum zahájení realizace projektu: 01. 03. 2021
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2022
  • celkové způsobilé náklady: 1 180 030 Kč