6. Vila Cölestina Klemta čp. 248 – dnes budova Policie ČR

Klemtova vila byla postavena na přelomu 19. a 20. století v historizujícím slohu. Pravděpodobným stavebníkem a jejím prvním vlastníkem byl Cölestin Klemt, obchodní ředitel firmy Schroll.  Po skončení 2. světové války docházelo k postupným dílčím úpravám, které budovu průběžně ochuzovaly o její honosnou fasádu i další nenahraditelné architektonické prvky. Poslední úpravou byla přístavba předimenzovaného schodiště, která završila úplnou změnu původního rázu budovy.

Nejdelší část své historie byla budova majetkem státu. V roce 1938 ji měla krátce ve správě Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra v Praze, po okupaci Československa byla přidělena úřadu Reichsfiskus (státní pokladna tehdejšího Německa). Následně od roku 1953 vlastnilo dům ministerstvo národní bezpečnosti, které jej využívalo jako sídlo VB. Dnes budova patří Policii ČR.

3 Replies to “6. Vila Cölestina Klemta čp. 248 – dnes budova Policie ČR”

  1. …zřejmě i pro svou původní střídmost se dočkala během let jen mála závažných estetických změn….

    Prosím, nedošlo při popisu objektu č. 6 k omylu? Malé estetické změny? Vždyť ten dům je k nepoznání. Jinak děkuji a celý soubor je velmi zajímavý!

    1. Děkujeme za pripominku, stranky vznikaji a k omylu doslo, text patri k vedlejšímu domu…

    2. Děkujeme za vaši důležitou připomínku. Došlo ke klasické chybě při vkládání textu jsem tam omylem umístil stejný jako u budovy č. 5. Text už je tam správný. Děkujeme za spolupráci.

Comments are closed.