Průvodce Broumovem – úvod

Přijměte pozvání na procházku Broumovem s nostalgickou vzpomínkou na jeho někdejší podobu. Můžete na ní zahlédnout pozůstatky architektonické a urbanistické citlivosti budovatelů města Broumova. Na přelomu 19. a 20. století, kdy město vzkvétalo především díky bohatství plynoucímu z textilního průmyslu, se o jeho rozvoj zasloužily rodiny Schrollových, Dimterových, Nowotných, Meierových, Pollackových a dalších.
Mnohé tehdejší vily a další obytné a průmyslové stavby se nedochovaly vůbec, dalším ubral na kráse zub času, nedostatečná péče, necitlivé stavební úpravy. V současnosti se některým daří vrátit jejich původní krásu. Zahrady s altány a oranžeriemi k vilám neodmyslitelně patřily, dnes jsou většinou veřejně přístupné jako součást městské zeleně.
Některé se již úprav dočkaly, jiné na ně teprve čekají, své kouzlo si však uchovaly dosud. My vám na procházce jejich historií s naším průvodcem přejeme příjemné zážitky.

Broumovsko na přelomu 19. a 20. století

Broumovsko je krajem textilního řemesla, které je zde rozvíjeno již od středověku až po průmyslovou současnost. Největší rozvoj je datován do 19. století díky výstavbě železnice a průmyslové revoluci. Jednou z největších broumovských osobností této doby byl Benedikt Schroll (1790–1876) a následně jeho syn Josef Edler von Schroll (1821–1891), kteří mají velké zásluhy na rozvoji textilního průmyslu na Broumovsku. Díky nim byly broumovské látky vyváženy po celé Evropě a do zámoří. Na konci 19. století byla také v Meziměstí postavena nejmodernější parní přádelna v Evropě. Prosperovala textilka Hermann Pollacks Söhne, barevna bratří Nowotných, dále Wenzelova výrobna papírenského zboží, Rachwalského tiskárna, montážní továrna hodin a měřících přístrojů Gustava Beckera, zvonařství Octaviána Wintera, výrobna zemědělských strojů bratří Ringelových a mnoho dalších továren či manufaktur.