1. Vila Benedikta Schrolla čp. 233 – dnes Mateřská škola Broumov

Josef Edler von Schroll (1821-1891) byl synem obchodníka a jednoho z prvních továrníků na Broumovsku Benedikta Schrolla a vnukem obchodníka s plátnem Johanna Benedikta Schrolla. Stal se dalším úspěšným pokračovatelem této průmyslnické rodiny. Byl jedním z iniciátorů železniční trati Choceň – Broumov s napojením na Prusko, v Olivětíně rozšířil stávající továrnu a pro tento účel vystavěl parní cihelnu v Heřmánkovicích. V roce 1885 zaměstnávala firma Benedict Schrolls Sohn dva tisíce pracovníků a společnost byla třetí největší tkalcovnou v rakousko – uherské momonarchii.

Pro Schrollovu angažovanost v sociální oblasti, zejména pro stavbu chudobince, jej město Broumov jmenovalo čestným občanem. V roce 1873 byl povýšen do šlechtického stavu s titulem „Edler von Schroll“.

Dnešní mateřskou školu, dříve Schrollovu vilu, nechal postavit roku 1840 Benedikt Schroll jako centrální sklad a obchod s plátnem. Po jeho smrti dům převzal Josef Schroll. V roce 1945 bylo okresní správní komisí rozhodnuto, že v budově bude sídlo okresního muzea. Novým ředitelem instituce se stal Oto Ronge, který měl za úkol zajišťování a uskladňování muzejních předmětů po odsunutých broumovských Němcích. Samotné muzeum zde působilo do roku 1956, od té doby je budova využívána jako mateřská škola.