16. dům sociální vybavenosti firmy Herman Pollack a synové čp 175 – dnes jídelna a MŠ Přadlácká

Secesí ovlivněná historizující budova sociální vybavenosti byla vystavěna firmou Hermann Pollack a synové naproti tovární bráně Pollackovy textilní továrny. Firma modernizovala a rozšířila továrnu zakoupenou od trutnovských bratří Etrichů, postavila dělnické domy a ve víceúčelovém objektu sociální vybavenosti provozovala jídelnu pro dělníky, školku pro děti svých zaměstnanců, lázně a další formy sociální a zdravotní péče. I přes velkou snahu a výrazný pokrok oproti zacházení, jaké zažili dělníci v době vlastnictví továrny firmou bratří Etrichů, se však vedení firmy neuchránilo dělnických stávek.

Dnes se v objektu náležejícím textilní továrně Veba a.s. nachází jídelna, společenský sál, Mateřská škola Broumov a v současnosti již nefunkční lázně.